Oferta

Mapa do celów projektowych

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

 

Wznowienie granic nieruchomości

Poprawne określenie granic nieruchomości na podstawie danych geodezyjnych, w przypadku zniszczenia bądź przesunięcia znaków granicznych określających przebieg granic.

Geodeta Garwolin Otwock Mińsk Mazowiecki Usługi Geodezyjne Zenon Jaworski - oferta

 

Podział nieruchomości

Wydzielenie części nieruchomości i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

 

Mapa do celów sądowych

Mapy wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi.

 

Tyczenie obiektów budowlanych

Naniesienie na grunt głównych osi konstrukcyjnych, punktów poziomu zerowego, punktów załamania osi przebiegu oraz punktów węzłowych danego obiektu.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

Pomiary geodezyjne przeprowadzone po zakończeniu budowy obiektów budowlanych w celu uaktualnieniu danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.